Proof of Concept (PoC) a fost elaborat în secțiunea “Startup” a platformei BSB SF pentru a accelera digitalizarea și transferul de tehnologie inteligentă în sectorul agroalimentar din regiunea BSB. Scopul acestei secțiuni este de a crea un mediu relevant, în care PoC sau Prototipul să poată întâlni potențialii utilizatori și/sau finanţatori din cadrul platformei.

Oricine, persoană fizică, organizație individuală sau membru al ţărilor partenere din proiect (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova și România), poate prezenta un PoC pentru a promova tehnologiile inteligente și a aborda provocările din sectorul agroalimentar prin potențialii utilizatori, finanţatori etc. (tendința, de-a lungul lanțurilor valorice de producție agro-alimentară, este către ferme mici şi inteligente, soluții climatice inteligente, tehnologii moderne și IoT).

Ce este PoC?

PoC indică viabilitatea şi atrage investitorii în vederea implementării unor idei inteligente și strălucitoare pentru următoarea cea mai bună soluție, care să fie o afacere interesantă pentru echipele de proiect. PoC descrie ideea și funcționalitatea propusă a produsului, inclusiv design-ul general sau caracteristicile specifice ale acestuia, și cât de realizabile sunt acestea.

Validarea conceptului versus prototip

Validarea conceptului

 • Constituie o demonstrație teoretică a unui produs/proces/concept.
 • Determină măsura în care o idee poate fi transformată în realitate.
 • Prezintă viabilitatea ideii și potențialul acesteia de a fi dezvoltată și/sau construită.
 • Verifică dacă ideea va funcționa așa cum a fost prevăzut.
 • Identifică potențialele probleme tehnice și logistice care ar putea interfera cu succesul.
 • Prezintă modul în care produsul și/sau serviciul propus va sprijini obiectivele organizaționale sau alte cerințe de afaceri, ca scop secundar.
 • Nu este destinat să exploreze cererea pieței pentru idee sau să determine cel mai bun proces de producție.
 • Este o demonstraţie teoretică a faptului că soluţia este fezabilă.

Prototipul

 • Descrie versiunea iniţială a unui produs/proces/concept.
 • Poate fi testat și evaluat pentru utilizare, funcționalitate și design.
 • Este o variantă de la care potenţialii utilizatori nu se așteaptă să aibă toate caracteristicile și funcțiile unui produs gata de lansat pe piață.
 • Prezintă schița a ceea ce produsul final ar putea fi.
 • Accelerează producția completă pentru varianta finală a unui articol gata de lansat pe piață.
 • Este o demonstrație fizică sau o mostră a modului în care va funcționa produsul.

Formularul de înregistrare
  Ghid

  Rezumatul

  I. Rezumatul executiv (Se completează la încheiere)

  Ce & de ce

  II. Introducere

  • Context (starea actuală, problemă, mediu și cum am ajuns aici)
  • Scop (De ce este importantă această inițiativă)
  • Domeniul de aplicare al inițiativei (Ce este în interiorul și în afara domeniului de aplicare al acestei inițiative)

  III. Scopuri și obiective cheie pentru Validarea conceptului sau Prototip

  • Definiți scopurile
  • Definiți obiectivele scopurilor

  IV. Constrângeri

  • Definiți resursele relevante, constrângerile de mediu, operaționale și/sau politice în conformitate cu care inițiativa trebuie să funcționeze

  V. Prezentare generală a abordării evaluării

  • Definiți opțiunile sau alternativele propuse pentru a fi evaluate
  • Definiți abordările de evaluare
  • Definiți analiza comparativă care urmează să fie efectuată pentru opțiunile sau alternativele propuse
  • Definiți mediul, locația (locațiile) și componența generală a echipei (echipelor) de evaluare
  • Definiți durata proiectată a inițiativei (adică componente, faze și general)

  VI. Deciziile cheie care trebuie luate la încheierea inițiativei

  Cum

  VII. Proiectarea Evaluării

  • Ce va fi evaluat în mod specific
  • Cum și unde vor fi configurate, testate, monitorizate, evaluate și documentate produsele/conceptele/alternativele/sistemele/procesele și componentele lor specifice
  • Unde și când vor fi testate anumite componente (Locații, medii, succesiunea și interdependențele asociate acestora)
  • Identificați impacturile cunoscute și potențiale asupra operațiunilor de afaceri și/sau tehnice și definiți punctele critice corespunzătoare și strategiile de atenuare
  • Resurse necesare (adică, facilități, echipamente, oameni etc.)
  • Componența echipei (de exemplu, IMM-uri, seturi de abilități etc.) pentru fiecare fază și rolurile și responsabilitățile lor aferente
  • Prezentați rezultatele așteptate și criteriile pentru succes
  • Stabiliți matricea de evaluare și a fișelor de lucru
  • Autoritatea de guvernare și de decizie și aprobările

  VIII. Evaluare Logistică

  • Repartizarea activităților/Planul de proiect, etape, livrabile, execuție a proiectului, control și monitorizare (inclusiv probleme/gestionarea riscurilor), închidere, alocarea de membri ai echipei și resurse
  • Pregătiri preliminare necesare (de exemplu, medii, facilități, oameni, scenarii asociate cu fiecare ciclu de testare și evaluare a componentelor)
  • Alinierea părților interesate, resurse și facilități
  • Călătorii și coordonare afiliate cu echipele delegate geografic și/sau locurile de testare implicate în inițiativă
  • Comunicări (rapoarte, document referitor la Planul de derulare a proiectului și Planul de proiect către părțile interesate)
  Rezultate

  IX. Lecțiile învățate (Feedback și, probabil, discuții despre subiecte, considerații și informații valoroase care depășesc scopul acestei inițiative)

  X. Constatările și concluziile evaluării

  XI. Recomandările și deciziile finale