• All languages
  • Armenian
  • Bulgarian
  • English
  • Georgian
  • Greek
  • Moldovan
  • Romanian

პროგრამული უზრუნველყოფა

ზუსტი სოფლის მეურნეობის პროგრამული უზრუნველყოფა ხშირად გვთავაზობს პროგნოზირებულ ანალიტიკურ მახასიათებლებს, როგორიცაა მოსალოდნელი ნარჩენები, მოსავლიანობის ზომა და მომგებიანობა საბაზრო ღირებულებებთან მიმართებაში,

სენსორები

ფერმერებმა და კვების კომპანიებმა უკვე დაიწყეს უფრო მაღალტექნოლოგიური საოპერაციო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების საქმიანობაში დანერგვა, რათა გაზარდონ ყოველდღიური მუშაობის ეფექტურობა. სენსორებისა

რობოტიკა

რობოტიკა ეხება ნებისმიერ ავტონომიურ ტრაქტორს, გადამამუშავებელ ობიექტს და ა.შ. ძირითადად, რობოტი არის მექანიკური, ხელოვნური აგენტი და ის, როგორც წესი, ელექტრომექანიკური

შესავალი

განვითარებად სამყაროში, დაახლოებით 500 მილიონზე მეტი მცირე ფერმა აწარმოებს მოხმარებული საკვების 80 პროცენტზე მეტს. იმის გათვალისწინებით, რომ გაეროს პროექტების მიხედვით,

ნივთების ინტერნეტი

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ნივთების ინტერნეტი (IoT) გახდა 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია. IoT აღწერს ფიზიკურ ობიექტებს (ან ასეთი

განმარტებები

რა განსხვავებაა ზუსტ სოფლის მეურნეობას, ციფრულ და ჭკვიან მეურნეობას შორის?? ზუსტი სოფლის მეურნეობა (PA) და აგროსასურსათო ზუსტი მეურნეობა ზოგადად განიხილება,

დიდი მონაცემების ანალიტიკა

ფერმერობა ციფრულ რევოლუციას განიცდის. მაგალითად, მცირე ფერმერებიც კი პასიურად აგროვებენ ინფორმაციას ზუსტი სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობით და ბევრი ფერმერი იყენებს ინფორმაციას დიდი

Λογισμικο

Το λογισμικό γεωργίας ακριβείας προσφέρει συχνά προγνωστικά χαρακτηριστικά ανάλυσης όπως αναμενόμενα απόβλητα, μέγεθος απόδοσης και κερδοφορία σε σχέση με τις

Αισθητηρες

Οι αγρότες και οι εταιρείες τροφίμων έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές και εξοπλισμό ανώτερης τεχνολογίας για να αυξήσουν

Ρομποτικη

Η ρομποτική αναφέρεται στα αυτόνομα τρακτέρ, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας κ.λπ. Βασικά, ένα ρομπότ είναι ένας μηχανικός/τεχνητός παράγοντας, ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα.

Εισαγωγη

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, περίπου 500 εκατομμύρια μικρά αγροκτήματα παράγουν περισσότερο από το 80 τοις εκατό των τροφίμων που καταναλώνονται. Δεδομένου

Το διαδικτυο των πραγματων

Τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT-Internet of the Things) έχει καταστεί μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες του 21ου

Ορισμοι

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεωργίας ακριβείας, ψηφιακής γεωργίας και έξυπνης γεωργίας; Η γεωργία ακριβείας (ΓA) και η καλλιέργεια ακριβείας θεωρούνται γενικά το ίδιο αντικείμενο, αλλά η ΓA χρησιμοποιείται ευρύτερα. Η

Ανάλυση δεδομένων

Η γεωργία υφίσταται μια ψηφιακή επανάσταση. Ακόμη και οι αγρότες μικρής κλίμακας επιζητούν πληροφορίες που συλλέγονται από γεωργικό εξοπλισμό ακριβείας

Համակարգչային ծրագրեր

Ճշգրիտ գյուղատնտեսության համար նախատեսված համակարգչային ծրագրերը  հաճախ առաջարկում են կանխատեսումային վերլուծությունների հնարավորություն, օրինակ` ակնկալվող թափոնների, բերքի ծավալների, շուկայական արժեքի համեմատ

Սենսորներ

Ֆերմերներն ու սննդարտադրող ընկերությունները սկսել են կիրառել որոշ բարձր տեխնոլոգիական միջոցներ ու տեխնոլոգիաներ՝ առօրյա աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: Սենսորների տեղադրման

Ռոբոտատեխնիկա

Ռոբոտատեխնիկա նշանակում է ցանկացած ինքնակառավարվող տրակտոր,  վերամշակող սարքավորում և այլն: Ռոբոտները հիմնականում մեխանիկական, արհեստական միջոցներ են, և սովորաբար հանդիսանում են

Ներածություն

Զարգացող աշխարհում, սպառվող սննդամթերքի ավելի քան 80% արտադրվում է  մոտ 500 մլն փոքր ֆերմաների կողմից: Հաշվի առնելով այն, որ ըստ

Բանացանց (Իրերի ինտերնետ)(IoT)

Վերջին տարիներին, բանացանցը (IoT) դարձել է 21-րդ դարի կարևորագույն տեխնոլոգիաներից մեկը: IoT-ն նկարագրում է ֆիզիկական առարկաներ (կամ նմանատիպ առարկաների խումբ)՝

Սահմանումներ

Ո՞րն է տարբերությունը ճշգրիտ գյուղատնտեսության, թվային և խելացի  հողագործության միջև: Ճշգրիտ գյուղատնտեսությունը և ճշգրիտ հողագործությունը հիմնականում ընկալվում են որպես մեկ

Մեծածավալ Տվյալների ( Big Data) Վերլուծություն

Գյուղատնտեսությունը ենթարկվում է թվային հեղափոխության: Օրինակ, անգամ փոքր գյուղացիական տնտեսություն վարող ֆերմերներն օգտվում են տեղեկատվությունից, որը հավաքագրվել է ճշգրիտ գյուղատնտեսական

Software

Software-ul pentru agricultură de precizie oferă adesea funcții de analiză predictivă, cum ar fi cantitatea estimată de deșeuri, randamentul și

Senzori

Fermierii și companiile alimentare au început deja să aplice unele tehnici și tehnologii operaționale de ultimă generație pentru sporirea eficienței

Robotică

Robotica se referă la orice tractoare autonome, instalații de procesare etc. Practic, un robot este un agent mecanic, artificial și,

Introducere

În lumea în curs de dezvoltare, aproximativ 500 de milioane de gospodării agricole mici produc peste 80% din totalitatea alimentelor

Internetul lucrurilor

În ultimii ani, Internetul lucrurilor (IoT) a devenit una dintre cele mai importante tehnologii ale secolului XXI. IoT descrie obiecte

Definiții

Care este diferența dintre agricultura de precizie, agricultura digitală și agricultura inteligentă? Agricultura de precizie (AP) și cultivarea de precizie

Analiza Big Data

În prezent, agricultura trece printr-o revoluție digitală. De exemplu, chiar și fermierii mici adună informații colectate pasiv de echipamentele agricole

Software

Software-ul pentru agricultură de precizie oferă adesea funcții de analiză predictivă, cum ar fi deșeurile preconizate, mărimea producției și profitabilitatea

Senzorii

Fermierii și companiile din industria alimentară au început deja să adopte unele tehnici și tehnologii operaționale de ultimă generație pentru

Robotica

Robotica se referă la orice tip de tractoare autonome, instalații de procesare etc. Practic, un robot este un agregat mecanic,

Introducere

În lumea în continuă dezvoltare, mai mult de 80% din alimentele consumate sunt produse de aproximativ 500 de milioane de

Internet of Things

În ultimii ani, Internet of things (IoT) a devenit una dintre cele mai importante tehnologii ale secolului XXI. IoT descrie

Definiții

Care este diferența dintre agricultura de precizie, agricultura digitală și agricultura inteligentă? Agricultura de precizie (AP) și cultivarea de precizie

Analiza Big Data

Agricultura trece printr-o revoluție digitală. De exemplu, chiar și micii fermieri adună informații colectate pasiv de echipamentele utilizate în agricultura

Софтуер

Софтуерът за прецизно земеделие често предлага прогнозни аналитични характеристики като очаквани отпадъци, размер на добива и рентабилност по отношение на

Сензори

Земеделските производители и хранителните компании вече започнаха да използват някои високотехнологични оперативни техники и технологии, за да повишат ефективността на

Роботика

Роботиката се отнася за всякакви автономни трактори, съоръжения за обработка и т.н. По принцип роботът е механичен, изкуствен агент и

Въведение

В развиващия се свят приблизително 500 милиона малки ферми произвеждат повече от 80 процента от консумираната храна. Като има предвид

Интернет на нещата (IoT)

През последните няколко години Интернет на нещата (IoT) се превърна в една от най-важните технологии на 21-ви век. IoT описва

Определения

Каква е разликата между прецизно, цифровото и интелигентното земеделие? Прецизното земеделие (ПЗ) и агро-хранителното прецизно земеделие обикновено се считат за

Анализ на големи данни

Земеделието претърпява цифрова революция. Например – вече дори малките земеделски производители складират информация, събрана от оборудване за прецизно земеделие, а

Software

Precision agriculture software often offers predictive analytics features such as expected waste, yield size, and profitability in relation to market

Sensors

Farmers and food companies have already began employement some higher tech operational techniques and technologies in order to rise the

Robotics

Robotics refers for any autonomous tractors, processing facilities, etc. Basically, a robot is a mechanical, artificial agent and its usually an

Introduction

In the developing world, roughly 500 million small farms produce more than 80 percent of the food consumed. Given that

Internet of Things

Over the past few years, Internet of Things (IoT) has become one of the most important technologies of the 21st

Definitions

What is difference between precsison agriculture, digital and smart farming?? Precision Agriculture (PA) and agri-food precision farming are generally regarded

Big Data Analytics

Farming is undergoing a digital revolution. For example, even small-scale farmers are gathering information passively collected by precision agriculture equipment