PoC a fost elaborat în secțiunea de lansare a platformei BSB SF pentru accelerarea digitalizării și transferul de tehnologie inteligentă în ecosistemul agroalimentar din regiunea BSB. Scopul acestui compartiment este de a crea un mediu relevant în care PoC sau Prototipul se pot întâlni cu potențialii utilizatori și/sau companiile de finanțare din cadrul platformei.

Oricine, fie persoană fizică sau organizație, în mod independent sau ca membru al unei echipe, din Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova și România poate prezenta PoC pentru a se axa pe tehnologii inteligente și a aborda provocările din agricultură în ecosistemul agroalimentar prin potențialii utilizatori, companii de finanțare etc. (direcția este agricultura mică și inteligentă, soluții climatice inteligente, tehnologii și IoT, de-a lungul lanțurilor valorice de producție agroalimentară).

Ce este PoC?

PoC arată viabilitatea și atrage investitorii în idei inteligente și strălucitoare pentru următoarea cea mai bună soluție care să fie o afacere interesantă pentru echipele de proiect. PoC-urile descriu ideea și funcționalitatea propusă a produsului, inclusiv designul general sau caracteristicile specifice ale acestuia și cât de realizabile sunt acestea.

Dovadă de Concept vs Prototip

Dovadă de concept

 • Dovada de concept (PoC) este o demonstrație teoretică a unui produs/proces/concept;
 • Practic, PoC se poate concretiza atunci când o idee poate fi transformată în realitate;
 • PoC prezintă viabilitatea ideii și potențialul acesteia de a fi dezvoltată sau/și construită;
 • De asemenea, verifică dacă ideea va funcționa așa cum a fost prevăzut;
 • PoC identifică potențialele probleme tehnice și logistice care ar putea împiedica reușita:
 • Prezintă modul în care produsul și/sau serviciul propus va susține obiectivele organizaționale sau alte cerințe de afaceri ca scop secundar.
 • Nu este destinat să exploreze cererea pieței pentru idee sau să determine cel mai bun proces de producție.
 • Este o demonstrație teoretică că soluția este realizabilă.

Prototip

 • Descrie versiunea inițială a unui produs/proces/concept.
 • Poate fi testat și evaluat pentru utilizare, funcționalitate și design.
 • Nu se așteaptă să aibă toate caracteristicile și funcțiile unui produs pregătit pentru piață.
 • Reprezintă o posibilă schiță a produsului final.
 • Accelerează producția completă pentru un articol final pregătir pentru piață.
 • Este o versiune demo sau un model al felului în care va funcționa produsul.

Formular de înregistrare
  Îndrumar

  Rezumat

  I. Rezumat Executiv (a se completa la final)

  Ce și de ce

  II. Introducere

  • Context (situația actuală, problemă, mediu și cum am ajuns aici)
  • Scop (De ce este importantă această inițiativă)
  • Domeniul de aplicare al inițiativei (Ce este în și în afara domeniului de aplicare al acestei inițiative)

  III. Scopuri și obiective cheie pentru PoC sau Prototip

  • Definiți scopurile
  • Definiți obiectivele scopurilor

  IV. Limitări

  • Definiți constrângerile de resurse, de mediu, operaționale și/sau politice relevante cu care se confruntă inițiativa.

  V. Prezentare Generală a Abordării prin Evaluare

  • Definiți opțiunile sau alternativele propuse spre evaluare
  • Definiți abordările evaluării
  • Definiți analiza comparativă care urmează să fie efectuată pentru opțiunile sau alternativele propuse
  • Definiți mediul, locația (locațiile) și componența generală a echipei (echipelor) de evaluare
  • Definiți durata prognozată a inițiativei (adică componente, faze și general)

  VI. Deciziile cheie ce urmează a fi luate la finalizarea inițiativei

  Cum

  VII. Proiectul Evaluării

  • Ce anume va fi evaluat
  • Cum și unde vor fi configurate, testate, monitorizate, evaluate și documentate produsele/conceptele/alternativele/sistemele/procesele și componentele lor specifice
  • Unde și când vor fi testate anumite componente (Locații, medii, secvențiere și interdependențe asociate acestora)
  • Identificați impactul cunoscut și potențial asupra operațiunilor de afaceri și/sau tehnice și definiți punctele critice corespunzătoare și strategiile de atenuare
  • Resurse necesare (adică, facilități, echipamente, oameni etc.)
  • Componența echipei (de exemplu, IMM-uri, seturi de abilități etc.) pentru fiecare fază și rolurile și responsabilitățile lor respective
  • Prezentați rezultatele estimate și criteriile de reușită
  • Stabiliți matricea de evaluare și foile de lucru
  • Autoritatea de guvernare și decizie și Aprobări

  VIII. Logistica Evaluării

  • WBS/Plan de proiect, etape, livrabile, execuție a proiectului, control și monitorizare (inclusiv gestionarea problemelor / riscurilor), închidere, membrii echipei și alocarea resurselor
  • Pregătiri preliminare necesare (de exemplu, medii, facilități, oameni, scenarii asociate cu fiecare ciclu de testare și evaluare a componentelor)
  • Alinierea părților interesate, resurselor și facilităților
  • Deplasare și coordonare privind echipele dispersate geografic și/sau amplasările de testare implicate în inițiativă
  • Comunicari (rapoarte, document PEP și plan de proiect pentru părțile interesate)
  Rezultate

  IX. Lecții învățate (Feedback și, probabil, discuții despre subiecte, considerații și informații valoroase care depășesc scopul acestei inițiative)

  X. Constatări în urma evaluării și concluziile

  XI. Recomandări și decizii finale